By Taberna Dei glo ons dat elke mens ‘n bediening het om uit te leef, hetsy binne of buite die gemeente. Ons glo dat God aan alle mense gawes gegee het om mense rondom hulle daagliks te beinvloed om Jesus te kan beleef. Daarom het ons ook binne die gemeente ‘n verskeidenheid bedieninge om ons vennote geleetheid te gee om ‘n verskil te maak.

Kinderkerk

Dynamite Kidz is ons gemeente se kinderbediening. Hul fokus is spesifiek op kinders vanaf 2 jaar tot en met graad 7. Hul droom is dat elke kind wat hier bedien word op ‘n plek sal kom waar hulle ‘n volle oorgawe vir Jesus Christus maak voordat hulle aan die einde van graad 7 uit Dynamite Kidz gaan. Dynamite Kidz bestaan uit ‘n dinamiese groep vrywilligers wat weekliks kinders op hul vlak bedien tydens die Sondag-oggend dienste.

Tieners

Die Muurprop is ons gemeente se interkerklike tienerbediening vir ons stad. Muurprop se visie is om tieners in te PLUGG. Vir meer info, vind hul gerus op Facebook.

Jong Volwassenes

Ons NOVA aanddiens by Taberna Dei vanaf 18:00-19:30 het ‘n alternatiewe, jonger aanslag wat op ‘n relevante manier fellowship, bediening en geestelike groei onder jong volwassenes fasiliteer.

Groeplewe

Groeplewe is Taberna Dei se primêre versorgingsmeganisme. Deur deel te neem aan een van ‘n verskeidenheid kleiner groepe, soos selgroepe, dissipelskapgroepe, seniors, bedieningsgroepe (bv. worship span, gasvryheid, bidder, encounter span), ens. is jy deel van ‘n groep mense wat vir jou omgee, na jou omsien en vir jou bid. Dit is ook die plek waar jy leer verantwoordelikheid neem vir ander mense. Natuurlik groei ‘n mens ook daar in bediening en word jou potensiaal ontwikkel as werktuig in God se Koninkryk.

Die drie doele van groeplewe in Taberna Dei is:

  • kwaliteit verhoudinge
  • persoonlike groei
  • effektiewe uitreik

Kontak gerus jou kampus se kerkkantoor om meer uit te vind oor groeplewe of om in te skakel by ‘n groep.

Seniors

Elke kampus het sy eie groep vir senior burgers 55 jaar en ouer waar seniors kan saam kuier en ook geestelik bedien word deur sang items, dramas, woordbediening en nog meer. By Ooskampus ontmoet die Reisgenote een Saterdag ‘n maand terwyl die Rusuurtjie klub van Moederkampus bo-en-behalwe die Saterdag byeenkoms nog ‘n weeklikse selgroep vir senior burgers het. Indien jy belangstel, kontak een van ons kampusse se kerkkantore en hul sal jou met die regte mense in verbinding kry.

Toerusting

Ons bied verskeie kort sowel as langer kursusse aan om jou te help om toegerus te wees om effektief te leef en ander mense te beinvloed.

Bedieningspanne

Ons het ‘n verskeidenheid bedieningsspanne waarby jy kan betrokke raak. Hierdie spanne is hoofsaaklik op Sondae by die verskillende dienste betrokke, en sluit die musiek-, gasvryheid-, vertellers- en biddersspanne in.

Intersessie

Ons glo dat gebed ontsaglik belangrik is en dat niks in die bediening gebeur sonder gebed nie. Elke Christen het ‘n opdrag om te bid, maar sommige mense het werklik ‘n gawe gekry om te kan bid en voor God in te tree vir spesifieke sake. Hierdie is ons intersessors span: mense wat dag en nag die Here se aangesig aanroep oor ons gemeente en wat passievol is om vir ander in te tree in gebed. Hulle word heel moontlik die minste gesien, maar speel seker een van die belangrikste rolle in ons gemeente. Indien jy ‘n passie het vir gebed, kontak jou kampus se kerkkantoor om uit te vind oor jul gebedsspan.

Musiekspan

‘n Belangrike deel van meeste Sondag dienste is die lof- en aanbidding wat deur middel van musiek gefasiliteer word. Die musiekspan is ‘n platform vir musikante en sangers sowel as tegniese persone om te kom dien. Jy oefen saam met die orkes deur die week en bedien dan op Sondae saam deur musiek te maak wat lof, aanbidding en bediening fasiliteer.

Gasvryheidspan

Een van ons kern waardes by Taberna Dei is gasvryheid, dus het ons ook gasvryheidsspanne wat op Sondae help om mense by die deure te verwelkom, inligtingstukke uit te deel, die info toonbanke te beman en die koffie en tee voor te berei en reg te sit. Hierdie bediening gaan absoluut oor mense en om hul gasvry te behandel. Indien jy ‘n passie het vir mense en graag so ‘n bydrae wil maak, kontak gerus jou kampus se bedieningsbegeleier.

Sendelinge

Ons gemeente ondersteun talle sendelinge en sending organisasies regoor die wêreld – vanaf Indië, Brittanje en Rusland tot Mosambiek en die Midde Ooste. Ons glo dat ons ‘n verantwoordelikheid het om hierdie mense, wat ‘n reuse verskil onder baie moeilike omstandighede maak, te ondersteun waar ons kan deur maandelikse finansiële bydraes sowel as op ander maniere. Indien jy meer wil weet, kontak ons.

Uitreike

Om uit te reik na ander mense behoort ‘n kern deel van elke Christen se lewe te wees. Nie net kan jy ‘n verskil in ander mense se lewens maak deur te help voorsien aan hul fisiese, emosionele en geestelike behoeftes nie, maar daar gebeur werklik ook iets in jou eie lewe wanneer jy die transformerende krag van die goeie nuus van Jesus Christus in aksie sien.

Ons het jaarlikse uitreike na verskeie Afrika-lande, sowel as talle ander uitreike deur die jaar na ander gemeenskappe, weeskinders, senior burgers en dies meer. Hou ons afkondigings en Aktief blaadjie dop om meer uit te vind oor ons volgende uitreik.

Welsyn

By Taberna Dei lê welsynswerk ons ook na aan die hart. Derhalwe gee ons gemeente elke maand vir verskeie welsynsorganisasies in ons stad en provinsie donasies om hierdie mens te bemagtig om hierdie belangrike werk te kan doen. Ons ondersteun ook HIEB (Hulp in elke behoefte) verder deur aktief as gemeente aan hul projekte (soos die “Gevriesde Kospakkie” projek) deel te neem.

‘n Groep van ons vennote hardloop ook ‘n “Skool-Kosgee-Projek” waar hul elke week op ‘n daaglikse basis vir minderbevoorregte kinders ‘n gekookte bord kos gee. Vir baie van hierdie kinders is dit die enigste bord kos wat hul kry…

Ons hardloop ook ‘n kospakkie-projek, waar ons elke maand vir meer as 60 behoeftige gesinne kospakkies gee sodat daar ten minste kos in hul huise is.

Jy is werklik welkom om ons te kontak indien jy op enige manier wil betrokke raak.