Taberna Dei het 3 kampusse:
City Campus, Moederkampus en Ooskampus.

Ons bereik hierdie visie deur ons vennote (lidmate) toe te rus om met verskeie passies te leef.

Eerstens wil ons by ons vennote ‘n passie vir God vestig. Die begin en einde van elke mens se lewe is opgesluit in sy/haar verhouding met Jesus Christus en daarom is hierdie passie vir ons van onskatbare waarde.

Tweedens glo ons dat elke Christen behoort te leef met ‘n passie vir integriteit. Wanneer mense na ons lewens kyk moet hul sien dat ons “ja” “ja” is en ons “nee” “nee”. Ons behoort ons getuienis uit te leef en presies dieselfde op te tree in elke faset van ons lewens.

Derdens glo ons ‘n passie vir mense by ons vennote is onontbeerlik vir elke gelowige se lewe. Hierdie liefde vir ons medemens behoort alle ras- en klasgrense te oorskry soos wat ons na ander uitreik om vir hul Jesus te wys.

Vierdens glo ons baie sterk in ‘n passie vir dienswerk. Ons ontdek ons roeping soos wat ons ander mense op ‘n verskeidenheid maniere dien. Daarom ook skep ons vir vennote verskeie geleenthede om te dien en motiveer ons elke vennoot om betrokke te wees in bediening binne sowel as buite die gemeente.

Laastens wil ons hê dat elke vennoot leef met ‘n passie vir ons stad en ‘n passie vir ons provinsie.

Dienstye:

Kontak Ons

Ons wil baie graag van jou hoor.
 

Besoek gerus een van ons kampusse

Ooskampus: 108 Bekker Street, Fauna Park, Polokwane, 0699

Moederkampus: 76 Jorissen Street, Moregloed, Polokwane, 0699

City Campus: 108 Bekker Street, Fauna Park, Polokwane, 0699

 

Gee ons 'n lui

Kantoor Nommer:
015 296 0080
Mon - Thu, 8:00-15:00
Fri, 8:00-13:00

 

 

Kontak Ons